salutation

  1. Noun selamlama
  2. Noun selam(lama), selam verme, hatır sorma.
  3. Noun (mektupta/nutukta) nazikâne hitap sözü.
    Dear Sir, Ladies and Gentlemen gibi.
selamlarımızla