scorched earth policy

  1. Noun, Military düşmanın yararlanmasını önlemek için bütün ürün, kaynak ve tesisleri yok etme politikası