scorched earth policy

  1. İsim, Askerlik düşmanın yararlanmasını önlemek için bütün ürün, kaynak ve tesisleri yok etme politikası