seduce

 1. Transitive Verb ayartmak, azdırmak, kötü yola sevketmek
 2. Transitive Verb baştan çıkarmak, iğfal etmek, iffetini bozmak, kandırarak ırzına geçmek.
  She was seduced by a man
  who never kept his promise to marry her.
 3. Transitive Verb (inançlarından/ilkelerinden/sadakatinden vb.) ayırmak, (kötü yola) saptırmak, ifsat etmek.
  He was
  seduced by the prospect of gain.
 4. Transitive Verb (vaatlerle) kandırmak, ayartmak, gözünü boyamak, kurnazlıkla celbetmek.
  a supermarket seducing customers
  with special sales.
savaşa kışkırtmak Verb
birini görevinden ayartmak Verb
birinin aklını çelerek birşey yaptırmak Verb
birini birşey yapması için kandırmak Verb
işini bırakması için ayartmak Verb