see the light of day

  1. Verb gün ışığına çıkmak
  2. Verb açığa çıkmak
  3. Verb açıklanmak
  4. Verb ortaya çıkmak
  5. Verb aydınlatılmak
  6. Verb var olmak
  7. Verb meydana gelmek
  8. Verb oluşturulmak
  9. Verb yapılmak
  10. Verb üretilmek
(a) doğmak, dünyaya gelmek, hayat bulmak, (b) açıklanmak, açıklığa/aydınlığa/vuzuha kavuşmak, herkesin
gözü önüne serilmek, (c) (önce karşı çıkılan şeyi) anlamaya/kabule başlamak, doğruyu/içyüzünü görmek.
begin to see light: (içyüzünü/hakikî mahiyetini) görmek/anlamak.
I was beginning to see the light: İşin içyüzünü görmeye başlamıştım. (d) gerçekleşmek, meydana gelmek.