sell forward

  1. Verb ilerde teslim şartıyla satış yapmak
  2. Verb ileride teslim şartıyla satmak
  3. Verb vadeli satmak
vadeli satmak Verb