sereneness

  1. sukûnet, huzur, durgunluk, âsudelik, sessizlik, berraklık, açıklık.