severity

  1. Noun ağırlık
  2. Noun sertlik, şiddet.
  3. Noun aşırı ciddyet.
  4. Noun ağırlık, vahamet.
  5. Noun sadelik, basitlik, süssüzlük.
  6. Noun aşırı titizlik, dakiklik, intizamlılık, müsamahasızlık.
kazaların şiddet ve önem dereceleri Noun
kaza şiddet ve önem dereceleri Noun
kaza yüzünden yitirilen zaman
şiddetle cezalandırmak Verb
önem kodu Information Technology