shaggy

  1. Adjective kaba tüylü/yünlü/saçlı.
  2. Adjective taranmamış, pürsek, darmadağınık.
  3. Adjective pürüzlü, yontulmamış.
uzun ve soğuk fıkra