shift a meeting to a hotel

  1. Verb toplantı yerini değiştirerek bir otelde yapılmasına karar vermek