sick leave

  1. Noun, Employment hastalık izni
  2. Noun, Employment sıhhi izin
hastalık izin zni almak Verb
hastalık izninde olmak Verb
raporlu
ücretli hastalık izni