sinking

  1. gömme
  2. düşme
  3. düşüş
  4. batırma
  5. batış
  6. batma
  7. oturma
baca açma
itfa sermayesi, amortisman sandığı.
amortisman fonu yöneticisi
itfa fonu senetleri Noun
amortisman fonu geliri
amortisman fonu istikrazı
amortisman ödemesi
amortisman yedeği
itfa fonu yedek akçesi
itfa fonu vergisi
(ihracat) düşme dönemi
tahvil itfa fonu
batmakta olan bir geminin mürettebatını kurtarmak Verb