slash pine

  1. Noun bataklık çamı
    (Pinus caribaea). GD ABD'de bataklık yerlerde yetişen sağlam keresteli bir çam.
  2. Noun (bkz: loblolly pine )