sneaking

  1. Adjective sinsi, korkak, alçak.
  2. Adjective gizlice/sinsice/el altından yapılan.
  3. Adjective gizli, kapalı, açıklanmamış.
    a sneaking desire to go into politics.
  4. Adjective kalbe doğan, düşüncelere musallat olan.
gizli bir kuşkusu olmak Verb
gizli gizli kuşkulanmak Verb