snuggle

  1. Verb ısınmak vb. için birine sokulmak.
    snuggle up to someone: ısınmak için yanına sokulmak.
  2. Verb sarınıp yatmak.
    snuggle down in bed: yatakta tortop olmak, rahatça yerleşmek.