social life

  1. Noun içtimai hayat
  2. Noun, Sociology sosyal yaşam
  3. sosyal hayat
  4. toplumsal hayat
sosyal hayattan uzaklaşmak Verb
sosyal yaşamın göbeği