sole executor

  1. vasiyeti tenfizde tek görevli memur