sole owner

  1. yegâne malik
(yangın sigortası) yegane ve şartsız sahibi