sorrow

 1. üzüntü, elem, keder, gam, hüzün, matem.
  to be sorrow striken: üzüntüye garkolmak.
  the joys
  and sorrows of life: hayatın sevinç ve üzüntüleri.
  sorrow at the death of a friend: bir arkadaşın ölümünden duyulan üzüntü/matem.
 2. üzüntü kaynağı, üzücü/keder verici şey/olay.
  His son has been a sorrow to him: Oğlu ona üzüntü kaynağı oldu.
 3. nedamet, pişmanlık, esef.
  He expressed his sorrow over what he had done: Yaptığına pişman olduğunu
  bildirdi.
  I saw to my sorrow: esefle/üzülerek gördüm ki.
 4. üzülmek, kederlenmek, elem/hüzün duymak, esef etmek, matem tutmak.
kahır
birinin acısına katılmak Verb
çok üzüldüğünü göstermek Verb
çok üzülmüş görünmek Verb
bir şeyden dolayı yakınıp durmak Verb
acımak Verb