south

 1. güney, cenup.
  the south end of the toown: şehrin gümey ucu.
  on the south: güneyde.
  south
  wind: güney rüzgârı.
  south Africa/Amerika: Güney Afrika/Amerika.
 2. güney yönü/ciheti.
  to go south: güneye gitmek.
 3. güney ülkesi/bölgesi.
  The south of Turkey: Türkiyenin güney bölgesi.
 4. ABD'nin güney eyaletleri.
 5. Dünyanın güneyi, Antarktik bölgesi.
 6. güneye doğru, güneyde, güney tarafında.
 7. güneye yönelmek/gitmek, güney tarafına dönmek/gitmek/hareket etmek.
  heading south: güneye doğru giden.
güneydoğu Adjective
cenup-şark Adjective
Güneydoğu sorunu Proper Name, Politics-Intl. Relations
Güneydoğulu Proper Name
güney Adjective
cenup (outdated) Adjective
ABD'nin güney (özellikle Meksika Körfezine sahili olan) eyaletleri. Noun
doğu kerte keşişleme: denizci pusulasında kuzeyle saat ibreleri yönünde 101°15' açı yapan yön.
(ev) güneye bakmak Verb
güneyi göstermek Verb
batI kerte lodos.
işler ters giderse Adverb
Güney Afrika Noun, Place Names
Güney Afrikalı Adjective
Güney Amerika Noun, Place Names
Güney Amerikalı
Güney Asya Noun, Place Names
kıble kerte keşişleme, güneyin 11°15' doğusu.
kıble kerte lodos, güneyin 11°15' batısı.
Güney Çin Denizi Noun, Place Names
güney doğu asya anlaşması örgütü
Güney Doğu Avrupa İstikrar Paktı
Güney Kore Noun, Place Names
Güney Koreli Adjective
Güney Osetya Noun, Place Names
Güney Kutbu. Noun
Okyanusya. Noun
Güney Pasifik Okyanusu. Noun
Güney denizleri, Ekvatorun güneyindeki denizler. Noun
Güney Sudan Noun, Place Names
güney ılıman kuşağı Noun
GGK Proper Name, Organizations
Güney Vietnam. Noun
keşişleme kerte kıble, güneydoğunun 11°15' güneyi.
güneybatı-güney: güneybatının 11°15' güneyi.
güney doğu asya ülkeleri birliği
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Noun, Place Names
National Liberation Front ile ayni anlama gelir. Güney Vietnam Millî Kurtuluş Cephesi: 1960'da
Vietkongların G. Vietnamda kurdukları milliyetçi siyasî örgüt.
Güney Afrika Cumhuriyeti Noun, Place Names
İspanya, Portekiz, Güney Amerika Ülkeleri Şube Müdürlüğü Noun, Organizations
Güney Afrika Birliği. Yeni adı:
Republic of South Africa. Noun
 1. S