spacecraft

  1. Noun uzay aracı, uzay gemisi.
Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı (NACE kodu: 30.3) Noun, Trades-Professions
Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı (NACE kodu: 30.30) Noun, Trades-Professions
Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı (NACE kodu: 33.16) Noun, Trades-Professions
bir uzay gemisinde ağırlıksızlığa alışmak Verb
bir uzay gemisinin yolu