split something between someone

  1. Verb birşeyi birileri arasında paylaştırmak
  2. Verb birşeyi birilerine paylaştırmak
  3. Verb birşeyi birilerine bölüştürmek