stand clear of something

  1. Verb kenara çekilmek
  2. Verb birşeyden uzak durmak
  3. Verb birşeye yaklaşmamak
  4. Verb bir yeri boşaltmak