stand clear of something

  1. Fiil kenara çekilmek
  2. Fiil birşeyden uzak durmak
  3. Fiil birşeye yaklaşmamak
  4. Fiil bir yeri boşaltmak