stand over someone

  1. Verb birinin başında durmak
  2. Verb birinin tepesinde dikilmek