step gingerly around sb

  1. Verb birinin etrafında ihtiyatla dolaşmak