stew in one's own juice

  1. (bkz: stew ) (8).
  2. yaptığının cezasını çekmek, ettiğini bulmak.