stick sb

  1. Verb birinden ödünç para koparmak
birine sülük gibi yapışmak Verb
birine sinek gibi yapışmak Verb
bir şeyin kabahatini birinin boynuna yüklemek Verb
birinin tarafını tutmak Verb