stick up for one's rights

  1. Verb haklarını yedirmemek
  2. Verb haklarını sonuna kadar savunmak