stow away

  1. (a) saklamak, (b) ambara yerleştirmek, (c) kaçak seyahat etnek için vapur/uçak içinde saklanmak.
(gemide/uçakta) biletsiz/kaçak yolcu. Noun
öteberiyi tavan arasına kaldırmak Verb