style

 1. Noun üslup
 2. üslûp, tarz, usul.
  the baroque style . Gothic style.
 3. biçim, şekil, tarz.
  to do things in a grand style .
 4. moda, stil.
  in the latest style: son modaya göre.
  live in great style: mükellef bir hayat
  sürmek, lüks ve şatafat içinde yaşamak.
  out of style: modası geçmiş, demode olmuş.
 5. zarafet, kibarlık, zevkli giyiniş.
  in (fine) style: zarif, kibar, mükemmel, kusursuz.
  do something
  in style: bir şeyi mükemmel bir şekilde yapmak.
  She has no style: Onda zarafetten eser yok.
 6. yazı üslûbu.
  to write in the style of Halit Ziya.
 7. unvan, firma/tecim adı.
 8. Printing düzen, tertip usulü.
 9. güneş saatinin mili.
 10. cins, nevi, tip.
 11. tavır, eda, konuşma tarzı.
  formal/informal style .
 12. (bkz: stylus ).
 13. Surgery
  stylet ile ayni anlama gelir. cerrah mili, mil, kalem.
 14. Botany çiçek dişilik uzvunun sapı.
 15. Zoology sivri çıkıntı.
 16. zamanı ölçme/belirleme yöntemi, takvim.
  old style: Julian takvimi.
  new style: Gregorian takvimi.
 17. demek, isimlendirmek, lâkap takmak.
 18. model çizmek, (moda) yaratmak, modaya uygun olarak yapmak/dikmek/biçim vermek.
 19. oyma kalemi ile dekoratif şekiller çizmek.
 20. Printing düzenlemek, tertiplemek, tutarlı kılmak.
bir kimsenin söz ve davranışlarını kısıtlamak, serbest bırakmamak.
yaşam tarzı Noun, Sociology
maddi olanakların elvermiyeceği şekilde yaşamak Verb
üslubunu düzeltmek Verb
üslubunu değiştirmek Verb
süslü üslup
karmaşık üslup
yeniden moda olmak Verb
resmi bir üslupta yazılmış olmak Verb
karoser dizaynı
ticaret ünvanı
firma adı
matbaa harfi stili
üslup değişikliği
akıcı üslup
acemi üslup
renksiz üslup
ticaret ünvanı
firma adı
veciz üslup
çağdaş üslup
konuşma üslubunda
konuşma üslubu
doğru üslup
üslup bozulması
herkesin anlayacağı şekilde yazmak Verb
birinin bir hareketi bildiği gibi serbestçe yapmasına engel olmak Verb
işleri ahenkli yapmak Verb
alafranga
sürümü olan moda
süslü üslup (biçim
zorlama üslup
özelliği olmamak Verb
birinin üslubunu taklit etmek Verb
tutsuz
tatsız
yavan
kötü üslup
kişisel özel üslup
(a) milletlerarası mimari tarzı: 1920-1930 yıllarında geliştirilmiş mimarî üslûbu, beyaz yüzey, geniş
camlar, çelik ve betondan ibaret modern mimari, (b) 14-15'inci yy. Gotik resim üslûbu (doğal ayrıntılara ve kompleks perspektive önem verir).
resmi dil
son moda
mektup üslubu
mektup bu üslubu
yaşayış
yaşam biçimi
edebi üslup
bol keseden yaşamak Verb
Avrupalı gibi yaşamak Verb
paraları har vurup harman savurarak yaşamak Verb
saltanat sürmek Verb
temiz ve açık üslup
Yeni Usul: şimdi kullanılan (İngilterede 1752'de kullanılmaya başlanan) Gregorian takvimine göre. Adjective
gazete üslubu
muğlak üslup
eski biçim matbaa harfleri. Noun, Printing
Rumî takvime göre ölçülen zaman. New Style Noun
demode
şahsi hayat tarzı
iğneli üslup
kibarlık taslamak Verb
akıcı üslûp.
revaç bulmak Verb
tumturaklı üslup
akıcı üslup
tantanalı üslup
kısa ve öz üslup
kısa ve özlü üslup
ünvanı altında ticaret yapmak Verb
açık üslup
üslubunu taklit ederek biriyle alay etmek Verb
alaturka
kötü üslup
tatsız üslup
uygun bir üslupla bir mektup yazmak Verb
tumturaklı bir üslupla yazmak Verb
konuşma üslubuyla yazmak Verb
yeni bir araba modeli çizmek Verb
üslup ve yöntem Noun
stil kılavuzu Noun
yazım kuralları Noun
firma ünvanı
firma ünvanı
bir mahkemenin usulü
hitap şekli
mimari tarzı
defile
moda gösterisi
moda değişikliği
yazı üslubunu bozmak Verb