styptic(al) pencil

  1. kan kalemi, kalem şeklinde kan durdurucu ilâç (traş olurken ustura kanatırsa kullanılır).