suaygırı

  1. Noun, Animal Species hippopotamus
  2. Noun, Biology hippo (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
hippopotamus

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Afrika’daki büyük nehirlerde yaşayan, derisi sert, ... iri ve ağır hayvan