subsidiary committee

  1. yardımcı kurul
  2. tali kurul