subsidiary

  1. Noun, Competition Law bağlı teşebbüs
  2. yardımcı, muavin.
  3. tâbi, bağlı, ek, eklenik, mülhak, tâli, ikinci derecede önemli.
    subsidiary issues.
  4. şube, bayi, başkasına tâbi/bağlı olan kurum/kimse/şey.
  5. subsidiary company ile ayni anlama gelir. yan kuruluş, tâbi şirket.
memleket içi şube
bağımsız ihracat firması
finansman kurumu
memleket dışı şube
memleket dışında kendi başına iş gören bağlı şirket
otel şubesi Noun
zararda bulunan şube
pazarlama şubesi Noun
tamamına sahip olunan bağlı ortaklık Noun, Accounting
alt hesap Noun, Accounting
tali hesap
yardımcı hesap Noun, Accounting
yan faaliyet
yan anlaşma
tali kuruluşlar Noun
tali organlar Noun
tali marka
yardımcı kasa defteri
gerçek değeri itibarî değerinden düşük para.
(US) ufaklık para
sübvansiyon
tali komisyon Noun
yardımcı kurul
subsidiary ile ayni anlama gelir. yan kuruluş, tâbi şirket.
yan sözleşme
tali şirket
yan giderler Noun
yan kazanç
tali işletme
şirket şubesi Noun
yardımcı kuvvet
tali gelir
yan gelir
muavin yevmiyeler Noun
ferdi hukuk
muavin defter
yardımcı büyük defter
muavin büyük defter
yardımcı büyük defteri
ufak para
tali organ
yardımcı organ
alt teşkilat
(politika) nakdi yardım
yan tesis
yan ürün
tali ürün
geçici yardım şartları Noun
yan hüküm
ek müşteri hizmeti
ikincil kaynak Noun, Law
ek gelir kaynağı
tali gelir kaynağı
nakdi yardım anlaşması
yardımcı hesaplar mizanı
yardımcı birlikleri Noun
kardeş işletme
yan girişim
yardımcı işçi
alacaklar muavin defteri
ödenecek hesaplar muavin defteri
(US) ana şirket ile yavru şirket arasındaki ilişki