swap

  1. değiş tokuş (etmek), mübadele/trampa (etmek).
geliriyle yeni tahvillerin alınacağı bir tahvil takımının satışı
bir tahvilin satıldığı sırada başka bir tahvilin satın alınması işlemi
kredi temerrüt takası Noun, Banking
döviz takası Noun
dış borç yatırım takası (dış borçların geri ödenmeyip borçlu olan ülkede alacaklı tarafından yapılacak yatırımlara dönüştürülmesi
dış borç yatırım takası Noun
oran değiş-tokuşu
swap anlaşmaları Noun
sökülebilen üstyapı Noun, Transport
getir götür kütüğü Information Technology
akıntı ortasında atları değişmek Verb
akıntı ortasında atları değiştirmek Verb
dere geçerken at değiştirmek Verb
vergi suçluları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak Verb
trampa kiralama
(US) ucuz ya da kullanılmış malların satıldığı ya da değiş tokuş edildiği pazar
değiş tokuş toplantısı
biriyle yer değiştirmek Verb
swap agreements Noun