sweat bee

  1. Noun ter arısı
    (Halictidae) : terleyenlere musallat olan arı.