take possession (of)

  1. almak, zaptetmek, maletmek, mülkiyetine geçirmek.
    The army took the possession of enemy's fort.

    remain in possession of the field: muharebe meydanına hâkim olmak.
kabzayi tasarrufa almak Verb
bir şeyi ele geçirmek Verb
temellük etmek Verb
sahiplenmek Verb
...'e vaziyet etmek Verb
bir mirasa konmak Verb
bir eve geçmek Verb