take someone into one's confidence

  1. Verb birine açılmak
  2. Verb birine sırlarını açmak