tariff agreement

  1. gümrük tarifesi anlaşması
  2. gümrük anlaşması