tax law

  1. vergi kanunu
  2. Noun, Law vergi hukuku
vergi kanunundaki değişiklik
vergi kanununda değişiklik
Kurumlar Vergisi Kanunu Proper Name, Law
(US) gelir vergisi kanunu
Gelir Vergisi Kanunu Proper Name, Law
vergi kanunu tahtında
vergi kanunu gereğince
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun Proper Name, Law
Emlak Vergisi Kanunu Proper Name, Law
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Proper Name, Law
Gemi Sağlık Resmi Kanunu Proper Name, Law
vergi usul kanunu