taxable gain

  1. vergiye tabi gelir
  2. vergiye tabi kazanç