tea chest

  1. içi kurşun kaplı çay sandığı
çay sandığı
çay sandığı.