tear into

  1. (a) saldırmak, üstüne atılmak, (b) sözle hücum etmek.