tear loose

  1. (a) bağları koparmak, serbest kalmak, (b) çekip koparmak/ayırmak.