temptation

  1. Noun ayart(ıl)ma, baştan çık(ar)ma, kandır(ıl)mak, (günaha vb.) teşvik etme/olunma, iğva.
    it's a great
    temptation to … : şeytan diyor ki …
    yield to temptation: baştan çıkmak, şeytana uymak, iğvaya kapılmak.
  2. Noun çekici/cazip/ imrendirici şey, günaha teşvik edici şey/kimse.
  3. Noun yolunu şaşırma, yanlış/kötü yola sapma.
birini ayartmaya çalışmak Verb
ayartmaya direnmek Verb