tend towards something

  1. Verb birşeye eğilimli olmak
  2. Verb birşeye yatkın olmak
  3. Verb birşey özelliği öne çıkmak
  4. Verb birşey özelliği belirgin olmak
  5. Verb birşeye doğru gitmek
  6. Verb birşeye doğru ilerlemek