tend towards something

  1. Fiil birşeye eğilimli olmak
  2. Fiil birşeye yatkın olmak
  3. Fiil birşey özelliği öne çıkmak
  4. Fiil birşey özelliği belirgin olmak
  5. Fiil birşeye doğru gitmek
  6. Fiil birşeye doğru ilerlemek