the beautiful

  1. (a) güzellik kavramı, (b) güzel şeyler/kimseler.
    the good and the beautiful: iyi ve güzel şeyler/kimseler.
    (c) güzellik ülküsü/ideali.
    to strive to attain the beautiful: güzellik ülküsüne erişmeye çalışmak.