the late

  1. müteveffa
  2. rahmetli rahmetlik
günün geç bir saatinde
günün geç bir saatinde
ileri bir saatte
akşama doğru Noun
yılın son aylarında Adverb